Naše referencie

Naše služby už neváhalo využiť veľa firiem a spoločností. Medzi tie najvýznamnejšie patria...
Komponenty AMP
SBD Petržalka
1.Národná aukčná spoločnosť Bratislava
V spolupráci s firmou Orga-Trade a.s
Realzácia kabeláži pre VUB a.s
Komponenty AT&T-subdodávka pre Ditec a.s.
RM-Systém Bratislava
Komponenty DEC Connect -subdodávka pre DIGITAL
PVT a.s. Bratislava divízia Bratislava
PVT a.s. Bratislava ústredie
PVT a.s. Bratislava divízia Banská Bystrica
PVT a.s. Bratislava divízia Košice
PVT a.s. Bratislava divízia Nitra
PVT a.s. Bratislava divízia Trnava
VšZP Košice
VšZP Bratislava - Petržalka
VšZP Banská Bystrica
VšZP Žiar nad Hronom
VšZP Zvolen
LVÚ Zvolen
LVÚ Banská Štiavnica
LVIS-AB s.r.o. Banská Bystrica,Podlavice
Komponenty CTSe-subdodávka pre GiTy Slovensko
Daňový úrad Veľký Krtíš
Daňový úrad Detva
Daňový úrad Ružomberok
Daňový úrad Prievidza
Daňový úrad Královský Chlmec
Daňový úrad Kežmarok
Daňový úrad Zvolen