Čistenie PC a príslušenstva
Komplet zostava PC (základná jednotka, monitor, klávesnica, myš) 21,58€/650Sk
Základná jednotka 6,64€/200Sk
Monitor 6,64€/200Sk
Klávesnica, myš 8,28€/250Sk
Tlačiareň/ihličková, LaserJet, DeskJet/ 9,96€/300Sk
Ostatné príslušenstvo (UPS, modem, scaner, router a iné) 6,97€/210Sk
Servis výpočtovej techniky
Servisná hodina pri technickom zásahu 21,58€/650Sk
Servisná hodina pri programovom zásahu 59,75€/1800Sk
Realizácia LAN
Cena dohodou, podľa objemu a špecifikácií prác. Určite prijateľné pre každého drobného aj veľkého odberateľa. dohodou